5 03 2019

Wyniki posiedzenia Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej

Lista odwołań na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpatrzonych pozytywnie na posiedzeniu Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej w dniu 05 marca 2019 r.

Załączniki