13 03 2019

"People of peace" - the next meeting of "PUT around the world - Intercultural Café"

(ENG)

 

LLL and International Education Office of Poznan University of Technology invites to take part in the event: "PUT around the world - Intercultural Café":

 

When?: 29.03.2019 (Friday) at 6:00 p.m.
Where?: room no 053, PUT Lecture Center, Piotrowo 2 street
Topic: "People of peace - people who changed my country and changed the world"

Come and meet PUT students from the whole world!

PUT students will present the heroes of their countries, people who have changed their homeland, and changed the world. People who avoided conflicts and sought ways of peace.

The language of the meeting: ENGLISH

Please confirm your attendance by joining the Facebook event: https://www.facebook.com/events/155999698667258/

PUT around the world - Intercultural Café is an initiative proposed by the LLL and International Education Office of Poznan University of Technology. The Intercultural Café aimed at integrating the academic community, cultural exchange, enlargement awareness about Poland among foreign students and awareness about the countries of origin of foreign students from the Poznan University of Technology.

Meetings are organized every month, concern different topics and are dedicated for both, polish and international students of Poznan University of Technology and universities in Poznan, as well as employees of the Poznan University of Technology

Don't miss it! :) See you there!
 

The programme is co-financed from the European Social Fund under the Operational Programme Knowledge, Education, Development, a non-competitive project entitled Increasing competencies of the academic staff and the institutions’ potential to receive people from abroad – Welcome to Poland implemented under the Measure defined in the application for co-financing of the project No POWR.03.03.00-00-PN14/18.

(PL)

 

Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej zaprasza do udziału w spotkaniu pn. "PP dookoła świata - Kawiarenka Międzykulturowa"

Kiedy?: 29.03.2019 r. (Piątek) o 18:00
Gdzie?: sala 053, Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2,
Temat: "Ludzie pokoju - ludzie, którzy zmienili mój kraj i zmienili świat"

Przyjdź i poznaj studentów PP z całego świata!

Studenci PP zaprezentują bohaterów swoich krajów, ludzi, którzy zmienili swoją ojczyznę i zmienili świat. Osoby, które unikały konfliktów i szukały dróg do pokoju.

Spotkanie odbywa się w języku angielskim.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez dołączenie do niniejszego wydarzenia: https://www.facebook.com/events/155999698667258/

 

"PP dookoła świata - Kawiarenka Międzykulturowa" to inicjatywa Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej. Kawiarenka Międzykulturowa ma na celu integrację społeczności akademickiej, wymianę kulturową, poszerzanie wiedzy na temat Polski wśród studentów zagranicznych oraz wiedzy dotyczącej krajów pochodzenia studentów zagranicznych z Politechniki Poznańskiej.

Spotkania są organizowane co miesiąc,dotyczą różnych tematów i są skierowane do polskich i zagranicznych studentów Politechniki Poznańskiej i poznańskich uczelni oraz pracowników Politechniki Poznańskiej.

Nie przegap kolejnego spotkania! Do zobaczenia !

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.