Procedura rekrutacji krok po kroku

Rejestracja

Kandydaci zakładają swoje indywidualne konta w systemie rekrutacyjnym https://rekrutacja.put.poznan.pl/ wypełniając formularz elektroniczny wymaganymi danymi i przesyłając wymagane dokumenty.
Instrukcje rejestracji można znaleźć tutaj : https://www.put.poznan.pl/pl/studia-i-oraz-ii-stopnia/rejestracja-kandyd...
Harmonogram rekrutacji: https://www.put.poznan.pl/pl/non-eu-terminy

Dokumenty
Dział Współpracy Miedzynarodowej weryfikuje dokumenty zgodnie z wymogami formalnymi; UWAGA! pod uwagę będzie brany tylko pełny zestaw dokumentów.
 
Ocena
Komisja Rekrutacji Cudzoziemców ocenia dokumenty kandydata i decyduje, czy kandydat spełnia kryteria programu:
    a)
w przypadku studiów pierwszego stopnia: przeliczenie ocen ze świadectwa;
    b) w przypadku studiów drugiego stopnia:
  • wynik rozmowy kwalifikacyjnej lub testu online sprawdzających predyspozycje do podjęcia studiów i/lub
  • wynik ustalony na podstawie przedłożonych dokumentów i/lub
  • innych warunków określonych przez jednostkę.
Wstępna akceptacja

Kandydat otrzymuje informację o gotowości przyjęcia na studia za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz systemu rekrutacyjnego. W okresie trzech tygodni od otrzymania informacji kandydat jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za studia (pierwszy semestr: studia I stopnia: 5200 zł; studia II stopnia 6900 zł)

Ostateczna decyzja / proces wizowy

Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej sporządzane są listy rankingowe dla każdego kierunku studiów. Kandydat otrzyma oficjalny list z ostateczną akceptacją (zeskanowana wersja e-mailem, oryginał zwykłą pocztą) z potwierdzeniem płatności.
Na tej podstawie kandydat będzie mógł ubiegać się o wizę.