Opłaty

Opłaty za rok akademicki 2019/2020

Opłata rekrutacyjna:

     85 PLN - I stopień
     100 PLN - II stopień
     150 PLN - I lub II stopień - kierunek architektura

5200 PLN (approx. € 1,200)/first semester

4300 PLN (apporx. € 1,000)/per each following semester

II cycle studies (master)                    

6900 PLN (approx. € 1,600)/first semester

6000 PLN (apporx € 1,400)/per each following semester

Opłata za studia:

Studia I stopnia (inżynierskie)   5200 PLN (ok. 1 200 €)/ pierwszy semestr
                                                   4300 PLN (ok 1000 €) / za każdy następny semestr

Studia II stopnia (magisterskie) 6900 PLN (ok. 1600 €) / pierwszy semestr
                                                   6000 PLN (ok. 1400 €) / za każdy następny semestr