30 08 2019

Spotkanie uczestników projektu PROM

W dniu 26.08.2019 r. na Politechnice Poznańskiej odbyło się spotkanie Rektora prof. dr. hab. inż. Tomasza Łodygowskiego, Prorektora ds. edukacji ustawicznej prof. dr. hab. inż. Teofila Jesionowskiego, Kierownika projektu prof. dr hab. inż. Stefana Trzcielińskiego oraz zaproszonych gości z doktorantami i pracownikami badawczo-dydaktycznymi z University of Technology, Sydney (UTS, Australia).

Spotkanie jest związane z realizacją drugiej częścią projektu PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, który jest realizowany na Politechnice Poznańskiej w dniach 26.08-06.09.2019.

W ramach pobytu na Politechnice Poznańskiej goście z UTS będą brali udział w dedykowanych prelekcjach, warsztatach, spotkaniach jak również konferencji Life Cycle Management - http://www.lcm2019.org/

W ramach pierwszej części projektu 16 doktorantów i 4 pracowników naukowych PP wyjechało na University of Technology, Sydney gdzie uczestniczyło warsztatach i dedykowanych spotkaniach.

Projekt PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej, nr umowy POWR.03.03.00-00-PN13/18.

Zdjęcia