28 11 2019

Współpraca z Brandenburskim Uniwersytetem Technicznym

Między 12 a 14 listopada 2019 r., Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus, przy aktywnym udziale naukowców i doktorantów z PP, zorganizował „Brandenburg Mechanics Colloquium”. Przewodnim tematem spotkania było projektowanie i stosowanie nowych materiałów w aplikacjach przemysłowych. W wydarzeniu uczestniczyła 20-osobowa grupa z  naszej Uczelni wraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej – prof. Aliną Dudkowiak oraz Dziekanem Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania dr hab. inż. Olafem Ciszakiem prof. PP.

Wyjadz do Niemiec był także dodatkową okazją do odwiedzenia instytutów i przedsiębiorstw badawczych w Dreznie i Berlinie takich jak: IMA Dresden, Ruag Space Germany, IPF – I Leibniz Institute for Polymer Research,  Astro- und Feinwerktechnik GmbH – grupa produkująca satelity oraz BAM – rządowa agencja badawcza i certyfikująca zbiorniki do transportu substancji niebezpiecznych.

Organizowane w BTU Cottbus Senfteberg dla naukowców i doktorantów jest częścią aktywnej współpracy pomiędzy Uczelniami. Jednym z celów jest organizacja wspólnej szkoły doktorskiej pomiędzy Politechniką Poznańską, Politechniką Wrocławską, BTU Cottbus Senftenberg i Steinbeis Hochschule Berlin.

 

Zdjęcia