2 01 2020

Pożegnanie śp. inż. Jana Marszała

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że w dniu 30 grudnia 2019 r.

zmarł

śp.

inż. Jan Marszał

długoletni pracownik Politechniki Poznańskiej,

Kierownik Działu Eksploatacji i Remontów Politechniki Poznańskiej,

odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

W osobie Zmarłego żegnamy wspaniałego człowieka i przyjaciela naszej Uczelni.

 

Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Rektor, Senat

i Społeczność Akademicka

Politechniki Poznańskiej

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 9 stycznia 2020 r. o godz.10:00

na Cmentarzu Miłostowo (wejście od ul.Warszawskiej)

Zdjęcia