3 02 2020

Pożegnanie śp.Marii Pągowskiej

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,

że w dniu 1 lutego 2020 r.

zmarła

śp.

mgr Maria Pągowska

długoletni emerytowany pracownik Politechniki Poznańskiej,

Kwestor Politechniki Poznańskiej w latach 1972-1983,

założycielka Stowarzyszenia Księgowych,

za swoją działalność społeczną i zawodową

odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej,

Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości

oraz Odznaką Weterana Walki o Niepodległość.

 

Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Rektor, Senat

i Społeczność Akademicka

Politechniki Poznańskiej