3 02 2020

Pożegnanie profesora Zenona Ignaszaka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,

że w dniu 2 lutego 2020 r.

zmarł

śp.

prof. dr hab. inż. Zenon Ignaszak

długoletni pracownik Wydziału Inżynierii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej,

wybitny uczony, specjalista w dziedzinie metalurgii i odlewnictwa stopów metali,

krystalizacji i krzepnięcia stopów i kompozytów,

teorii i praktyki modelowania procesów odlewniczych,

twórca autorskiej szkoły podstaw i aplikacji makro-, mikro-i nanomodelowania

oraz eksperymentalnej walidacji systemów symulacyjnych.

W osobie zmarłego żegnamy wspaniałego człowieka,

oddanego nauczyciela akademickiego i przyjaciela naszej Uczelni.

 

Rodzinie składamy wyrazy szczerego współczucia.

 

Rektor, Senat

i Społeczność Akademicka

Politechniki Poznańskiej