4 02 2020

Wybory do Rady Klubu 2020

UWAGA DELEGACI NA KONFERENCJĘ

SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZĄ KLUBU SENIORA PP

 

Uprzejmie przypominamy delegatom Klubu Seniora PP

na Konferencję Sprawozdawczo - Wyborczą o terminie

konferrncji.

Konferencja odbędzie się w dniu 25 lutego 2020

(wtorek) o godz. 10.00 w sali 053

Centrum Wykładowego PP ul. Piotrowo 2