19 02 2020

Wyniki egzaminów wstępnych na studia drugiego stopnia

Szanowni Kandydaci!

Informujemy, że zostały już udostępnione wyniki egzaminów wstępnych na studia drugiego stopnia. Są one widoczne po zalogowaniu się do systemu rekrutacyjnego w sekcji Studia przy wybranych kierunkach.

Informacja na temat czasu i miejsca złożenia kompletu dokumentów znajduje się na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej pod adresem: http://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/skladanie-dokumentow