Świadczenia i stypendia

Informacje na temat oferty świadczeń i stypendiów:

https://www.put.poznan.pl/pl/finanse-i-stypendia/swiadczenia-i-stypendia

Stypendium dla osób niepełnosprawnych (załącznik nr 9)