E-zasoby w Bibliotece Technicznej

Zapraszamy do skorzystania z e-zasobów Biblioteki Technicznej Politechniki Poznańskiej

http://library.put.poznan.pl/pl/2_01