Dla wykładowcy

Jesli potrzebne są informacje jak postępować z osobą z niepełnosparwnością?

Co zrobić, żeby kontakt był komfortowy dla obu stron?

W załączniku poniżej jest 7 zasad wsparcia edukacyjnego studentów z niepełnosprawnościami uchwalone przez Prezydium KRASP.

Zapraszamy też do lektury krótkich poradników autorstwa Fundacji Instytutu Rozwoju Regionalnego.

Kolejne poradniki w przygotowaniu.