Rada Uczelni

W skład pierwszej Rady Uczelni wchodzą:

  • przedstawiciele spoza Uczelni:

mgr Piotr Gruszka
mgr Jolanta Musielak
mgr inż. Paweł Pyszlak

  • przedstawiciele Uczeni:

prof. dr hab. inż. Hanna Bogucka
prof. dr hab. inż. Adam Hamrol
dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego - Maria Zienkiewicz

Kadencja Rady trwa od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.

Przewodniczący Rady - mgr Jolanta Musielak.

E-mail: rada.uczelni@put.poznan.pl