Aktualności: Uczelnia

Poznan University of Technology at the NAFSA conference in Philadelphia

Konferencja NAFSA to największa impreza poświęcona sprawom studentów zagranicznych i umiędzynarodowienia uczelni

The success of the Faculty of Architecture

Sukces PP w  konkursie The International Finsa Award for Students of Architecture & Design 2018”

Scholarships of the City of Poznan for young researchers from PUT

Miasto Poznań wyłoniło młodych badaczy i badaczki, którzy otrzymają stypendium naukowe

Pages