Authored on

27.09.2021
Nabór wniosków o prestiżowe stypendium START

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła nabór wniosków o prestiżowe stypendium START. Jest to wyróżnienie dla najzdolniejszych młodych badaczy mające na celu zachęcenie do dalszego rozwoju dorobku naukowego.

Stypendium można otrzymać tylko raz (na okres 12 miesięcy), a ubiegać się o nie mogą naukowcy reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia, mogą wykazać się dorobkiem naukowym udokumentowanym publikacjami oraz są doktorantami bądź doktorami lub wykonują prace B+R w podmiocie prowadzącym badania naukowe, lub prace rozwojowe.

Nabór wniosków trwa do 22 listopada 2021 r. w elektronicznym systemie FNP
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

PL