10 03 2020

Pożegnanie śp. prof. Czesława Oleśkowicza-Popiela

Z głębokim żalem zawiadamiamy,

że dnia 10 marca 2020 roku zmarł

Śp.

  prof. dr hab. inż.

Czesław Oleśkowicz-Popiel

 

Profesor w Instytucie Inżynierii Środowiska

i Instalacji Budowlanych

Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

Politechniki Poznańskiej

Zastępca Dyrektora Instytutu Inżynierii Środowiska (1993-2008)

Kierownik Zakładu Zaopatrzenia w Wodę  i Ochrony Środowiska (1989-1990)

Honorowy Profesor Politechniki Poznańskiej

Członek The American Society of Mechanical Engineers

Członek Rady Naukowej

International Centre for Heat and Mass Transfer

 

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego

wyrazy głębokiego współczucia

składają

Rektor, Senat i Społeczność Akademicka 

Politechniki Poznańskiej

Dziekan, Pracownicy i Studenci

Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki

 Politechniki Poznańskiej

 

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się we wtorek 17 marca 2020 roku o godz. 13:45 na cmentarzu Nowina.

UWAGA! Decyzją Proboszcza Parafii, z powodu sytuacji epidemiologicznej, Msza Św. o godz. 13.00 w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza została odwołana.

 

Zdjęcia