ERASMUS+

Politechnika Poznańska realizuje projekty mobilnościowe Programu Erasmus+ w ramach dwóch działań Akcji 1:

  • KA 103 / KA 131 - projekty mobilnościowe z uczelniami z krajów Programu
  • KA 107 / KA 171 - projekty mobilnościowe z uczelniami z krajów partnerskich

Kraje Programu obejmują kraje Unii Europejskiej oraz kraje stowarzyszone: Republikę Macedonii Północnej, Serbię, Islandię, Liechtenstein, Norwegię oraz Turcję.

Kraje partnerskie obejmują pozostałe kraje (poza UE), które zostały ujęte w danym projekcie. Wyjazdy pracowników w ramach projektów KA 107 / KA 171 są możliwe wyłącznie do uczelni, z którymi została podpisana umowa o współpracy w ramach Erasmus+.