Wyjazdy pracowników do krajów programu

27.04.2023

REKRUTACJA NA WYJAZDY PRACOWNIKÓW W RAMACH PROJEKTU KA 131 2022

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+ informuje o uruchomieniu drugiej rekrutacji na wyjazdy dla pracowników naszej Uczelni w ramach Programu Erasmus+ KA 131 2022.

Formularze zgłoszeniowe oraz skan Mobility Agreement podpisanego przez wszystkie strony (tj. pracownika zainteresowanego wyjazdem, jego przełożonego na PP oraz osobę kontaktową  w instytucji przyjmującej) w ramach rekrutacji będą składane wyłącznie drogą elektroniczną, w systemie EOD.

Dokumenty powinny być złożone przez pracownika zainteresowanego wyjazdem w systemie EOD oraz zatwierdzone przez jego bezpośredniego przełożonego do dnia 31 maja 2023 roku.

Dokumenty niekompletne lub/i niezatwierdzone przez przełożonego do dnia 31 maja 2023 nie będą rozpatrywane. Prosimy o korzystanie z najnowszych wersji dokumentów. W przypadku użycia nieaktualnego formularza, wniosek zostanie przekazany do korekty.

Każdy pracownik, w ramach rekrutacji, może złożyć maksymalnie 1 wniosek.

Najpóźniej 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem należy złożyć w Dziale Współpracy Międzynarodowej wniosek (w oryginale) na wyjazd służbowy za granicę.

Wyjazdy można będzie zrealizować w terminie od 18 czerwca 2023 do 31 grudnia 2023.

 

!Uwaga! środki finansowe będą przyznane w pierwszej kolejności pracownikom, którzy nie otrzymali jeszcze dofinansowania w bieżącym projekcie (KA 131 2022).

 

W przypadku niewykorzystania puli z projektu KA 131 2022, w następnej kolejności będą rozpatrywane wnioski pozostałych osób (na podstawie otrzymanej punktacji).

 

Pobyt w zagranicznej instytucji może trwać od 2 dni do 2 miesięcy (minimalny czas trwania liczony jest bez dni podróży).
Politechnika Poznańska przyznaje dofinansowanie maksymalnie na 5 dni roboczych mobilności (następujących po sobie), przy czym można doliczyć 2 dni na podróż.

 

W przypadku wyjazdów krótszych niż 5 dni roboczych, dofinansowanie zostanie przyznane proporcjonalnie do okresu pobytu.
Podstawą rozliczenia dofinansowania wyjazdu jest okres pobytu w ośrodku zagranicznym określany z dokładnością do jednego dnia, zgodnie z zaświadczeniem o pobycie wydanym przez instytucję goszczącą.

 

Stawki obowiązujące w projekcie KA 131 2022:

grupa

kraje

dzienna wartość stypendium w Euro przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni

I

Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja

180,00

II

Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Niderlandy, Niemcy, Portugalia, Włochy

160,00

III

Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Republika Macedonii Północnej, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Polska

140,00

 

Lista podpisanych umów bilateralnych dostępna jest na stronie: https://www.put.poznan.pl/umowy-w-ramach-programu-erasmus

 

Pracownikom z orzeczonym stopniem niepełnosprawności przysługuje dodatkowe finansowanie na wyjazd. Pracownik powinien przed wyjazdem złożyć dodatkowy wniosek, w którym deklaruje dodatkowe koszty, a po powrocie dostarczy dowody finansowe potwierdzające poniesienie tych kosztów (zwrot za poniesione koszty rzeczywiste).

 

Erasmus Code Politechniki Poznańskiej: PL POZNAN02