Wydziały prowadzące studia doktoranckie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. inż. Wojciech Sumelka prof. nadzw.

Szczegółowych informacji o studiach doktoranckich na wydziale udziela Dziekanat Wydziału: tel. (61) 665-2413, e-mail: office_dceeaf@put.poznan.pl.

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Kierownik studiów doktoranckich
dr hab. inż. Beata Starzyńska

Szczegółowych informacji o studiach doktoranckich na wydziale udziela Dziekanat Wydziału: tel. (61) 665-2362, -2755, e-mail: office_dmef@put.poznan.pl.

Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Kierownik studiów doktoranckich
prof. dr hab. inż. Wojciech Kabaciński

Szczegółowych informacji o studiach doktoranckich na wydziale udziela Dziekanat Wydziału: tel. (61) 665-2293, e-mail: office@et.put.poznan.pl

Wydział Elektryczny

Kierownik studiów doktoranckich
prof. dr hab. inż. Wojciech Szeląg

Szczegółowych informacji o studiach doktoranckich na wydziale udziela Dziekanat Wydziału: tel. (61) 665-2077, e-mail: office_deef@put.poznan.pl.

Wydział Fizyki Technicznej

Kierownik studiów doktoranckich
prof. dr hab. Alina Dudkowiak

Szczegółowych informacji o studiach doktoranckich na wydziale udziela Dziekanat Wydziału: tel. (61) 665-3160, e-mail: office_dtpf@put.poznan.pl.

Wydział Informatyki 

Kierownik studiów doktoranckich
prof. dr hab. inż. Tadeusz Morzy

Szczegółowych informacji o studiach doktoranckich na wydziale udziela Dziekanat Wydziału: tel. (61) 665-3443, e-mail: office_dcf@put.poznan.pl.

Wydział Inżynierii Zarządzania

Kierownik studiów doktoranckich
prof.dr hab. Teresa Łuczka

Szczegółowych informacji o studiach doktoranckich na wydziale udziela Dziekanat Wydziału: tel. (61) 665-3353, e-mail: office_demf@put.poznan.pl.

Wydział Inżynierii Transportu

Kierownik studiów doktoranckich
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kłos

Szczegółowych informacji o studiach doktoranckich na wydziale udziela Dziekanat Wydziału: tel. (61) 665-2355, e-mail: office_dwmvf@put.poznan.pl.

Wydział Technologii Chemicznej

Kierownik studiów doktoranckich
prof. dr hab. inż. Krystyna Prochaska

Szczegółowych informacji o studiach doktoranckich na wydziale udziela Dziekanat Wydziału: tel. (61) 665-2351, e-mail: office_dctf@put.poznan.pl.