Aktualności: Klub Seniora

Wycieczka BRATYSŁAWA - WIEDEŃ

Wycieczka Bratysława - Wiedeń

Pogrzeb Krysi KOTARSKIEJ

Pogrzeb Krysi KOTARSKIEJ

Zwiedzanie UAM Morasko

Zwiedzanie UAM Morasko

Jubilaci 2018/1

Spotkanie Jubilatów Klubu Seniora PP

z Władzami Uczelni  w dniu 17.04.2018

zwiedzanie UAM

Zwiedzanie UAM  Morasko

Pages