Aktualności: Klub Seniora

Spotkanie Noworoczne Klubu Seniora

Klub Seniora PP zaprasza na spotkanie noworoczne

Jubilaci Klubu Seniora 2

Spotkanie Jubilatów Klubu Seniora

skalka2017

Zwiedzanie Poznańskiej SKAŁKI

Zamek Przemysła

Zwiedzanie Zamku Księcia Przemysła

Zwiedzanie Cmentarza Zasłużonych

Zwiedzanie Cmentarza Zasłużonych

Na Poznańskiej "SKAŁCE"

Pages