8 02 2016

Konkurs na pracę inżynierską Veolii

Politechnika Poznańska i Veolia Energia Polska po raz VII ogłosiły Konkurs na najlepszą Pracę Inżynierską o tematyce energetycznej zaprezentowaną w roku akademickim 2015/2016. Celem konkursu jest stymulowanie zainteresowania studentów Politechniki Poznańskiej efektywnością energetyczną, szczególnie obszarem związanym z produkcją ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu oraz ich dystrybucją.

Do Konkursu mogą przystąpić wyłącznie autorzy prac inżynierskich z dziedziny energetyki, obronionych w roku akademickim 2015/2016 na Politechnice Poznańskiej.

Szczgółowe informacje

http://www.energiadlapoznania.pl/news/konkurs-na-prace-inzynierska-dla-studentow-politechniki-poznanskiej