Aktualności: Dla studentów

Ankieta European Student Survey Times Higher Education

Podziel się opinią o swojej Uczelni i pomóż kształtować przyszłość systemu szkolnictwa wyższego.

Scholarships of the Marshal for students of PUT

Studenci z PUT Motorsport laureatami stypendiów naukowych Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Intensywny kurs języka polskiego

Intensywny kurs języka polskiego dla studentów z Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu, przygotowujący do studiów w języku polskim na Politechnice Poznańskiej

NAWA - a personal exchange programme

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej

Pages