VOD - Poznaj nas

 

ARCHITEKTURA 

ARCHITEKTURA WNĘTRZ


 

AUTOMATYKA i ROBOTYKA

ELEKTROMOBILNOŚĆ

ELEKTROTECHNIKA

MATEMATYKA W TECHNICE


 

BIOINFORMATYKA

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

INFORMATYKA

SZTUCZNA INTELIGENCJA

TELEINFORMATYKA


 

BUDOWNICTWO

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

LOTNICTWO

MECHANIKA I BUDOWA POJAZDÓW

TRANSPORT


 

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

FIZYKA TECHNICZNA


 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

MECHATRONIKA

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


 

ENERGETYKA

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA


 

INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA

LOGISTYKA


 

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA

INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA

TECHNOLOGIA CHEMICZNA

TECHNOLOGIE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO