Aktualności wyróżnione na stronie głównej

Photo competition "Polytechnic Landscape"

Wydział Architektury organizuje konkurs fotograficzny dla wszystkich studentów i pracowników Politechniki Poznańskiej

A prestigious ERC grant

Dr inż. Krzysztof Fic z Wydziału Technologii Chemicznej został laureatem prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC Starting Grant.