Aktualności wyróżnione na stronie głównej

Drzwi Otwarte i Dzień dla Dziewczyn

19 kwietnia 2018 r. zapraszamy na Politechnikę Poznańską!

Poznan University of Technology ranked third among most often chosen universities in Poland

Politechnika Poznańska znalazła się na trzecim miejscu wśród najczęściej wybieranych uczelni w w Polsce w roku akademickim 2017/2018.

A prestigious ERC grant

Dr inż. Krzysztof Fic z Wydziału Technologii Chemicznej został laureatem prestiżowego grantu Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych ERC Starting Grant.