Authored on

08.04.2022
Nabór wniosków w programie Fulbright STEM Impact Award

Do 27 maja br. potrwa nabór wniosków w programie Fulbright STEM Impact Award na rok akademicki 2022/2023.

W ramach programu naukowcy - pracownicy polskich instytucji akademickich i naukowych - mają możliwość ubiegania się o środki na realizację krótkoterminowego projektu badawczego i/lub dydaktycznego oraz poszerzenia wiedzy z zakresu komercjalizacji nauki i skutecznego pisania wniosków grantowych w instytucji w Stanach Zjednoczonych. Projekty powinny dotyczyć dyscyplin z obszaru nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk ścisłych i przyrodniczych. Priorytetowo traktowane będą następujące dyscypliny: astronomia, informatyka, matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne oraz nauki fizyczne.

Instytucją goszczącą może być akredytowana uczelnia, instytut badawczy non-profit lub inna zatwierdzona niekomercyjna instytucja w USA. Stypendium może być realizowane w jednej instytucji goszczącej.

Stypendium może rozpocząć się najwcześniej w połowie lutego 2023 r., a zakończyć najpóźniej 30 września 2023 r. i powinno trwać od 2 do 6 tygodni.

O finansowanie mogą ubiegać się naukowcy posiadający polskie obywatelstwo, co najmniej stopień naukowy doktora i min. trzy lata doświadczenia w zakresie zarządzania projektami badawczymi i nadzorowania pracy innych naukowców.

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ.

PL