Spis studiów podyplomowych

Faculty of Architecture
Symbol Name The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Start date End date
SP-109 Planowanie przestrzenne (dla architektów i nie architektów) 01.07.2020 30.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
Faculty of Chemical Technology
Symbol Name The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Start date End date
SP-211 Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D b.d. b.d. b.d. b.d.
Faculty of Civil and Transport Engineering
Symbol Name The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Start date End date
SP-213 Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu 01.07.2020 30.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
SP-204/VI Inżynieria Pożarowa Budynków 01.01.2020 15.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
SP-222 Nowoczesne budownictwo kolejowe 10.06.2020 10.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
SP-158 Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej 01.08.2020 30.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
SP-151/X Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego 16.07.2019 15.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
Faculty of Computing and Telecommunications
Symbol Name The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Start date End date
SP-116 Aplikacje internetowe i przetwarzanie w Chmurze b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-198 Hurtownie danych i analiza danych 02.07.2020 29.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
SP-180 Inżynieria oprogramowania 22.06.2020 30.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
SP- 221 Radiokomunikacja 01.06.2020 31.07.2020 01.10.2020 30.09.2021
SP-113 Systemy baz danych 09.07.2020 30.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
Faculty of Control, Robotics and Electrical Engineering
Symbol Name The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Start date End date
SP-179 Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-190/III Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie. b.d. b.d. b.d. b.d.
Faculty of Engineering Management
Symbol Name The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Start date End date
SP-130 Bezpieczeństwo i higiena pracy 03.06.2019 20.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-216 Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością 01.06.2019 30.08.2019 01.09.2019 31.01.2021
SP-196 / VII Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu 11.06.2019 30.09.2019 01.10.2019 30.06.2020
SP-121 Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką 01.06.2020 30.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
SP-163 / 45 edycja Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych 14.08.2019 30.09.2019 01.10.2019 28.02.2021
SP-137 Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem 01.06.2020 30.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
SP-123 Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-122 Technika z wychowaniem komunikacyjnym 01.06.2019 30.08.2019 01.09.2019 31.01.2021
SP-220 Zarządzanie infrastrukturą edukacyjną 01.06.2019 31.08.2019 01.09.2019 30.06.2020
SP-145 / 15 edycja Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne 26.06.2019 15.11.2019 16.11.2019 30.06.2020
SP-219 Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem 18.06.2018 28.09.2018 01.10.2018 30.09.2019
SP-215 Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-169 Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi 01.06.2020 30.09.2020 01.10.2020 30.06.2021
Faculty of Environmental Engineering and Energy
Symbol Name The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Start date End date
SP-194 Inżynieria wysokich napięć b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-217 Ochrona Zabytków Sztuki Inżynieryjnej 01.09.2018 14.09.2018 01.10.2018 29.06.2019
SP-100 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków 10.07.2020 21.09.2020 01.10.2020 30.09.2021
Faculty of Materials Engineering and Technical Physics
Currently, there is no added post-graduate studies at the faculty.
Faculty of Mechanical Engineering
Symbol Name The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Start date End date
SP-218 Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0 02.01.2020 31.03.2020 08.05.2020 27.02.2021
SP-111 Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych 14.06.2018 10.10.2018 01.10.2018 30.09.2019
SP-184 Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu 16.07.2019 31.10.2019 08.11.2019 31.07.2020
SP 223 Obróbka ubytkowa i eksploatacja narzędzi skrawających 01.06.2020 20.09.2020 05.10.2020 30.07.2021
SP-186 Organizacja i zarządzanie produkcją 25.05.2020 07.09.2020 01.10.2020 30.09.2021
SP-160 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 01.06.2019 15.09.2019 01.10.2019 31.07.2020
SP- 091 Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy 01.07.2020 10.10.2020 01.10.2020 30.09.2021
SP-117 Zarządzanie jakością w teorii i praktyce 10.07.2020 16.09.2020 01.09.2020 30.09.2021