Spis studiów podyplomowych

Faculty of Architecture
Symbol Name The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Start date End date
SP-109 Planowanie przestrzenne (dla architektów i nie architektów) 01.01.2019 28.02.2019 01.03.2019 30.06.2020
SP-205 Projektowanie parametryczne w architekturze 01.03.2015 31.03.2015 21.03.2015 31.12.2015
SP-183 Techniki świetlne w architekturze b.d. b.d. b.d. b.d.
Faculty of Civil and Environmental Engineering
Symbol Name The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Start date End date
SP-144 Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków 03.09.2018 10.10.2018 26.10.2018 26.10.2019
SP-149 Chłodnictwo i klimatyzacja 04.06.2018 14.09.2018 13.10.2018 13.10.2019
SP-204/VI Inżynieria Pożarowa Budynków 15.11.2018 20.02.2019 01.03.2019 30.06.2020
SP-151/X Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego 01.06.2018 01.10.2018 01.10.2018 30.06.2019
SP-100 Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków 04.06.2018 14.09.2018 13.10.2018 13.10.2019
Faculty of Mechanical Engineering and Management
Symbol Name The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Start date End date
SP-201 Ekotechnologie i montaż b.d. b.d. 10.10.2014 26.04.2015
SP-111 Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych 14.06.2018 10.10.2018 01.10.2018 30.09.2019
SP-184 Nowoczesne techniki komputerowe w projektowaniu 25.06.2018 31.10.2018 01.11.2018 31.07.2019
SP-186 Organizacja i zarządzanie produkcją 05.11.2018 15.02.2019 01.03.2019 31.03.2020
SP-160 Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 01.09.2018 30.09.2018 01.10.2018 31.07.2019
SP-091 Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy 12.06.2018 10.10.2018 01.10.2018 30.09.2019
SP-154 Technika współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu 01.06.2017 15.09.2017 b.d. b.d.
SP-117 Zarządzanie jakością w teorii i praktyce 06.08.2018 17.09.2018 28.09.2018 30.09.2019
SP-218 Informatyczne systemy zarządzania produktem i procesem w Przemyśle 4.0 02.07.2018 31.10.2018 02.11.2018 28.09.2019
Faculty of Electronics and Telecommunications
Currently, there is no added post-graduate studies at the faculty.
Faculty of Electrical Engineering
Symbol Name The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Start date End date
SP-179/V edycja Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym 01.08.2016 11.09.2016 01.10.2016 31.07.2017
SP-194/IV Inżynieria wysokich napięć 19.06.2017 15.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-189 Odnawialne źródła energii. Projektowanie. Finansowanie.Pomiary. Badania. b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-161 Odnawialne źródła energii. Współpraca z systemem elektroenergetycznym. Pomiary. Badania b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-190/III Technika świetlna - Teoria. Pomiary i zastosowanie. 30.06.2017 05.10.2017 27.10.2017 29.06.2018
Faculty of Technical Physics
Symbol Name The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Start date End date
SP-159 Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze wiedzy technicznej 10.06.2014 b.d. 01.10.2014 31.03.2016
Faculty of Computing
Symbol Name The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Start date End date
SP-198 Hurtownie danych i analiza danych 02.07.2018 29.09.2018 01.10.2018 30.06.2019
SP-180 Inżynieria oprogramowania 10.06.2018 30.09.2018 01.10.2018 30.06.2019
SP-116 Aplikacje internetowe i przetwarzanie w Chmurze 05.06.2017 30.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-113 Systemy baz danych 02.07.2018 29.08.2018 01.10.2018 30.06.2019
Faculty of Machines and Transport
Symbol Name The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Start date End date
SP-193/III Mechatronika i diagnostyka silników lotniczych b.d. b.d. b.d. b.d.
SP-158 Podstawy rzeczoznawstwa w technice samochodowej 01.07.2016 30.09.2016 14.10.2016 30.09.2017
SP-207 Przemysłowe technologie gazowe i energetyka odnawialna b.d. b.d. 01.10.2015 30.06.2016
SP-202 Technologie gazowe i energetyka odnawialna b.d. b.d. 01.09.2015 31.05.2016
SP-213 Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu 01.09.2018 01.10.2018 01.10.2018 30.06.2019
Inżynieria Kosmiczna b.d. b.d. 01.02.2017 31.01.2018
SP-217 Ochrona Zabytków Sztuki Inżynieryjnej 01.09.2018 14.09.2018 01.10.2018 29.06.2019
Faculty of Engineering Management
Symbol Name The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Start date End date
SP-130 Bezpieczeństwo i higiena pracy 01.06.2018 20.09.2018 22.09.2018 30.06.2019
SP-196 / VI Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu 03.04.2018 30.09.2018 01.10.2018 30.06.2019
SP-121 Nowoczesne zarządzanie produkcją i logistyką 03.04.2018 30.09.2018 01.10.2018 30.06.2019
SP-137 Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem 03.04.2018 30.09.2018 01.10.2018 30.06.2019
SP-123 Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym 04.05.2017 03.06.2017 03.06.2017 23.06.2018
SP-163 / 44 edycja Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych 15.06.2018 30.09.2018 01.10.2018 28.02.2020
SP-122 Technika z wychowaniem komunikacyjnym 04.05.2017 03.06.2017 03.06.2017 23.06.2018
SP-145 / 14 edycja Zamówienia publiczne i partnerstwo publiczno-prywatne 01.07.2018 30.09.2018 01.10.2018 30.06.2019
SP-199 Zarządzanie E-biznesem b.d. b.d. 10.10.2015 26.06.2016
SP-169 Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi 03.04.2018 30.09.2018 01.10.2018 30.06.2019
SP-215 Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta 01.07.2017 30.09.2017 01.10.2017 30.06.2018
SP-219 Zarządzanie zakupami i zaopatrzeniem 18.06.2018 28.09.2018 01.10.2018 30.09.2019
SP-216 Doradztwo zawodowe z przedsiębiorczością 01.08.2018 08.09.2018 01.09.2018 31.12.2019
SP-220 Zarządzanie infrastrukturą edukacyjną 01.08.2018 06.10.2018 01.10.2018 30.06.2019
Faculty of Chemical Technology
Symbol Name The starting date for submission of documents The completion date for submission of documents Start date End date
SP-211 Projektowanie obiektów przemysłowych: od symulacji procesowej do modelu 3D 01.01.2016 18.02.2016 27.02.2016 27.02.2017