Budownictwo energooszczędne i pasywne oraz ocena energetyczna budynków

Zasady naboru: 

kolejność zgłoszeń

Terminy zajęć: 

Zajęcia odbywać się będą systemem zjazdowym, co dwa lub trzy tygodnie podczas trzydniowych sesji: w piątki (w godz. 15:30 - 20:30), w soboty (w godz. 09:00 - 19:00) oraz w niedziele (w godz. 09:00 - 14:30).

Profil Kształcenia: 

Studia podyplomowe są przeznaczone dla absolwentów szkół wyższych, którzy:

  • interesują się problematyką budownictwa energooszczędnego oraz oceną energetyczną budynków,
  • zajmują się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją obiektów budowlanych i ich technicznego wyposażenia,
  • są pracownikami administracji państwowej lub samorządowej i zajmują się zarządzaniem i planowaniem w budownictwie,
  • chcą ubiegać się o uzyskanie uprawnień do sporządzania „Świadectw charakterystyki energetycznej budynku".

Program Studiów obejmuje następujące przedmioty: Podstawy energetyczne budynków, Ochrona cieplna budynków i zapotrzebowanie ciepła, Techniki pomiarowe - wybrane zagadnienia, Konstrukcje, materiały i technologie w BP, Układy grzewcze i ciepłej wody i ich ocena, Układy wentylacyjne i klimatyzacyjne i ich ocena, Projektowanie zintegrowane budynków zrównoważonych, Komputerowe wspomaganie projektowania i eksploatacji, Ocena jakościowa budynków, Ocena energetyczna i świadectwa energetyczne budynków, Techniki monitoringu powykonawczego, Przykłady rozwiązań budynków pasywnych, Praca końcowa i egzamin końcowy.

Zakres programowy Studiów zgodny jest z DYREKTYWĄ 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO i RADY z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz polskimi uwarunkowaniami prawnymi.
Wykładowcami Studiów są pracownicy naukowi oraz specjaliści - praktycy prowadzący działalność związaną z pomocą techniczną i merytoryczną w zakresie działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii w obiektach budowlanych oraz poprawy jakości środowiska.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje