Inżynieria Pożarowa Budynków

Zasady naboru: 

kolejność zgłoszeń

Terminy zajęć: 

sobota - niedziela, 1 lub 2 razy w miesiącu, zjazdy odbywaja się w Poznaniu i w Warszawie
Uwaga: w semestrze II jeden zjazd piątek-sobota-niedziela

Profil Kształcenia: 

Studia podyplomowe są wynikiem współpracy i umowy pomiędzy Politechniką Poznańską i Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, przy inicjatywie i pomocy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.

Studia podyplomowe mają na celu kompleksowe przygotowanie słuchaczy do wykonywania praktycznych czynności w zakresie szeroko rozumianej tematyki bezpieczeństwa pożarowego. Wiedza przekazywana podczas studiów może być wykorzystana w procesie zatwierdzania projektów i potwierdzania bezpiecznego wykonania budynków, jak również podczas wykonawstwa i użytkowania/zarządzania budynkami. Studia prezentują wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne dla osób zajmujących się bezpieczeństwem pożarowym. Poza standardowym zakresem wiedzy związanym z przepisami, treści zostały istotnie rozszerzone o wiedzę i umiejętności leżące w kompetencjach inżyniera budowlanego. Zwłaszcza w kontekście nowoczesnego podejścia do projektowania skupiającego się na definiowaniu własności użytkowych systemów przeciwpożarowych i obiektów budowlanych. Przybliża się metodykę projektowania konstrukcji budowlanych według standardów Eurokod oraz kwestie związane z modelowaniem komputerowym zjawisk pożarowych w budynkach.

Opiekę merytoryczną i naukową nad studiami sprawują uczelnie wyższe PP i SGSP, a organizacyjną PP, SGSP i KWPSP.

Program studiów został skonsultowany z samorządnymi stowarzyszeniami zawodowymi:

- Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP i Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa PZITB

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje