Przygotowanie i zarządzanie projektami partnerstwa publiczno-prywatnego

Zasady naboru: 

rozmowa wstępna

Terminy zajęć: 

soboty i niedziele (2 x 12 zjazdów)

Profil Kształcenia: 

Studia podyplomowe są skierowane do osób chcących pogłębić wiedzę z zakresu realizacji inwestycji, praktyków życia gospodarczego, a także do przedstawicieli instytucji publicznych, szczególnie szczebla samorządowego w zakresie zarządzania publicznego ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje