Konstrukcja form wtryskowych i narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

piątek godz. 15.30-20.00, sobota godz. 8.30-15.00, co 2 tygodnie
 

Profil Kształcenia:

Program obejmuje:
  • Materiały polimerowe;
  • Reologia przetwórcza;
  • Konstrukcja form wtryskowych i oprzyrządowania;
  • Projektowanie CAD/CAM;
  • Materiały narzędziowe i wykonawstwo;
  • Technologiczność form i innych narzędzi oraz zagadnienia techniczne podnoszące ogólną kulturę techniczną słuchaczy.
Celem jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej mogącej podjąć pracę na stanowiskach konstruktorów form wtryskowych i oprzyrządowania do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Studia Podyplomowe są przeznaczone dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się w problematyce przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych".

Dodatkowe informacje