Menadżer eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa i higieny pracy

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

piątki, soboty; średnio 2 spotkania w miesiącu
 

Profil Kształcenia:

Studia przeznaczone są dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw i specjalistów zajmujących się problematyką bhp oraz kształtowania środowiska pracy. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez specjalistów z danej dziedziny, m.in. inspektorów pacy, inspektorów nadzoru technicznego oraz biegłych sądowych.
W ramach studiów słuchacz zdobywa wiedzę w zakresie:
  • rozwiązywania zagadnień menadżerskich związanych z BHP w ramach zintegrowanego systemu zarządzania: jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem,
  • niezbędnym do dokumentowania i analizowania zjawisk związanych z BHP z wykorzystaniem technik informatycznych,
  • identyfikowania zagrożeń oraz oceny ryzyka wystąpienia wypadku,
  • technik przeciwdziałania zagrożeniom,
  • systemów ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowe informacje