Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

piątki i soboty, średnio dwa razy w miesiącu
 

Profil Kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest umożliwienie zdobycia lub pogłębienia wiedzy z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie z różnymi układami sterowania (Heidenhain, Siemens, Fanuc, Mazatrol), poznanie ich budowy, nabycie umiejętności obsługi i prowadzenia badań dokładności.
W ramach studiów omawiane będą takie zagadnienia jak:
 • budowa i działanie współczesnych obrabiarek sterowanych numerycznie, ich zespołów, napędów, sterowań i systemów pomiarowych,
 • współczesne narzędzia skrawające oraz ich dobór do zadań obróbkowych,
 • projektowanie procesów technologicznych części na obrabiarki sterowane numerycznie oraz systemy mocowań,
 • programowanie obrabiarek CNC różnymi metodami (ręczne, WOP, CAM) z różnymi układami sterowania (Siemens, Heidenhain, Mazatrol, Fanuc),
 • technologia w systemach CAM,
 • badania i diagnostyka obrabiarek sterowanych numerycznie.
W ramach studiów podyplomowych decydująca część zajęć odbywać się będzie przy obrabiarkach i symulatorach w formie laboratoriów:
 • laboratorium programowania obrabiarek CNC z układami firmy Siemens z wykorzystaniem programu szkoleniowego SinuTrain,
 • laboratorium programowania frezarek CNC z programem szkoleniowym iTNC 530 firmy Heidenhain,
 • laboratorium obrabiarek CNC z obrabiarkami: centrum frezarskie DMU 60T z układem sterowania iTNC 530, centrum frezarskie Nexus 510C-II z układem sterowania Mazatrol firmy Mazak, frezarka CNC FYN 50ND z układem sterowania TNC 407, tokarka sterowana numerycznie CTX 210 V3 z układem sterowania Sinumerik 840D,
 • laboratorium komputerowe z systemami CAD/CAM: CATIA V5, Pro/Engineer, SolidCAM, DELCAM, I-deas, czy Unigraphics,
 • laboratorium badań obrabiarek CNC z laserowym systemem pomiarowym XL-80 oraz urządzeniem diagnostycznym QC-10 Ballbar firmy Renishaw.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje