Projektowanie i ekspoloatacja układów hydraulicznych i pneumatycznych

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

piątki i soboty, średnio dwa razy w miesiącu
 

Profil Kształcenia:

Celem studiów jest umożliwienie zdobycia oraz pogłebienia wiedzy przydatnej na stanowiskach kierowniczych i wykonawczych związanych z budową i obsługą układów hydraulicznych i pneumatycznych.
W ramach studiów studenci zdobywają wiedzę teoretycznej oraz nabywają praktycznych umiejętności z zakresu:
 • Hydromechaniki
 • Uszczelnień technicznych
 • BHP w układach hydraulicznych i pneumatycznych
 • Elementów w układach hydraulicznych i pneumatycznych
 • Aparatury pomiarowej i sterującej w układach automatyki
 • Układów hydraulicznych w maszynach roboczych i technologicznych
 • Pneumatycznych układówch sterujących i napędowych
 • Eksploatacji układów hydraulicznych i pneumatycznych
 • Sterowania numerycznego maszyn
 • Projektowania pneumatycznych układów napędowych
 • Modelowania płynowych układów napędowych
 • Projektowania hydraulicznych układów napędowych
 • Elektrohydraulicznych i elektropneumatycznych układów sterujących

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje