Przetwórstwo tworzyw sztucznych i gumy

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

piątek godz. 15.30-19.30, sobota godz.8.30-15.00, co 2 tygodnie
 

Profil Kształcenia:

Celem jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej mogącej podjąć pracę na stanowiskach technologów, szefów produkcji, kontrolerów jakości i logistyków w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz u dystrybutorów tworzyw.
Studia przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym specjalizujących się w przetwórstwie, sprzedaży lub doradztwie z zakresu tematyki tworzyw sztucznych i gumy.
Ramowy program Studiów obejmuje następujące zagadnienia:

  • Materiały i kompozyty polimerowe,
  • Technologia wtryskiwania tworzyw sztucznych ,
  • Technologia wytłaczania tworzyw sztucznych,
  • Metody przetwórstwa tworzyw sztucznych i gumy,
  • Badania właściwości tworzyw sztucznych i gumy,
  • Reologia przetwórcza,
  • Technologiczność wyrobów z tworzyw sztucznych,
  • Regeneracja i recykling tworzyw sztucznych i gumy,
  • Egzamin końcowy

Absolwenci otrzymują „Świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych".

Dodatkowe informacje