Wysokowydajna obróbka skrawaniem materiałów metalowych

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

piątki i soboty dwa razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

W zakresie wysokowydajnej obróbki skrawaniem słuchacze studiów zdobędą wiedzę o:
  • nowoczesnych narzędziach skrawających (dobór i eksploatacja);
  • efektach obróbki (siły, drgania, struktura geometryczna powierzchni);
  • doborze parametrów skrawania (szczególnie dla maksymalnej wydajności);
  • technologiach zwiększających produktywność obróbki skrawaniem (obróbka na gotowo przedmiotu na jednej obrabiarce, obróbka zahartowanych stali narzędziami o zdefiniowanej geometrii HM, obróbka z dużymi prędkościami skrawania HSM i wysokowydajna HPC, wspomaganie skrawania materiałów trudnoskrawalnych za pomocą ultradźwięków i promieniowania laserowego, hartowanie laserowe na obrabiarkach);
  • programowaniu (Heidenhain i Siemens) i nowoczesnych konstrukcjach obrabiarek skrawających;
  • strategia obróbkowych CAM (na przykładzie systemu CATIA).

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje