Bezpieczeństwo sieci komputerowych

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

piątki, soboty i niedziele, nie więcej niż dwa razy w miesiącu
 

Profil Kształcenia:

Internet stał się codziennością. Często korzystając z jego zasobów nie zastanawiamy czy to co robimy jest bezpieczne dla naszego sprzętu i danych. To właśnie dane (różnego rodzaju) przechowywane w "sieci" stanowią potencjalny cel ataków. Dlatego też należy te dane chronić tak jak można najlepiej. A można to zrobić budując bezpieczne sieci z odpowiednio zabezpieczonych urządzeń.
Celem studium jest szczegółowe zapoznanie uczestników z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi z budową bezpiecznych sieci komputerowych (teleinformatycznych), oraz z zasadami przeprowadzania testów penetracyjnych takich sieci.
Program studium obejmuje  zawiera między innymi zagadnienia wymagane  na egzaminie certyfikującym CCNA Security.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje