Projektowanie i utrzymanie sieci Carrier Ethernet

Zasady naboru:

rozmowa wstępna
 

Terminy zajęć:

piątki, soboty i niedziele, nie więcej niż dwa razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Aktualnie, w związku z powszechnością stosowania Ethernetu w sieciach lokalnych do realizacji praktycznie dowolnych usług, następuje stopniowe przechodzenie operatorów od sieci opartych na TDM, Frame Relay i ATM do nowych bardziej efektywnych technologii, takich jak Ethernet, IP i MPLS.
Ethernet i IP umożliwiają elastyczne oferowanie wysokich przepływności i nowych usług, podczas gdy MPLS pozwala na oferowanie tych usług na poziomie operatorskim, zapewniając „połączeniowość”, zróżnicowaną i gwarantowaną jakość usług oraz niezawodność.
Jednocześnie, narzut związany z rutingiem i sygnalizacją w przypadku rozwiązań opartych na technologii MPLS i technologiach warstwy 3 doprowadził do rozwoju sieci rozległych, oferujących usługi warstwy drugiej. Zbiór takich usług, wymaganych przez użytkowników sieci Ethernet, zdefiniowano m.in. w ramach Metro Ethernet Forum. Zaproponowane rozwiązania umożliwiają oferowanie użytkownikom usług typu „end-to-end Ethernet”. Dodatkowo, operatorzy uzyskali możliwość emulowania innych tradycyjnych usług telekomunikacyjnych, np. TDM i Frame Relay, z wykorzystaniem zunifikowanej infrastruktury dzięki wprowadzeniu rozwiązań typu Pseudo Wire Emulation edge to edge (PWE3).
Celem studium jest szczegółowe zapoznanie uczestników z technologią Ethernet na poziomie operatorskim, usługami Metro Ethernet w sieciach operatorskich, oraz metodami zapewnienia tych usług w odpowiednio zaplanowanych sieciach operatorskich.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje