Sieci komputerowe: urządzenia i protokoły

Zasady naboru:

rozmowa wstępna
 

Terminy zajęć:

piątki, soboty i niedziele, nie więcej niż dwa razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Sieci komputerowe stały się obowiązkowym elementem infrastruktury każdego biurowca. Spotykamy je również w różnym zakresie w każdej firmie produkcyjnej czy handlowej. Projektowanie, konfiguracja i utrzymanie infrastruktury sieciowej wymagają wiedzy i umiejętności często wykraczające poza program wielu kierunków studiów o charakterze informatycznym. Proponowane studium jest propozycją uzupełnienia lub uaktualnienia takiej wiedzy i kompetencji z  zakresu budowy i konfiguracji sieci komputerowych.
Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z urządzeniami i protokołami stosowanymi we współczesnych sieciach komputerowych. W programie studiów szczególną uwagę poświęcono rozwiązaniom ethernetowym oraz protokołowi IPv6. Dużą uwagę w programie studium poświęcono praktycznemu zapoznaniu się słuchaczy z omawianymi treściami wykładowymi. Dlatego ponad połowa zajęć przewidzianych programem studium ma charakter praktyczny.
Program studium obejmuje znaczna część zagadnień wymaganych na najnowszych sieciowych egzaminach certyfikujących tj. CCNA, HCNA czy Network+.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje