Diagnostyka i monitoring urządzeń wysokiego napięcia pracujących w systemie elektroenergetycznym

Zasady naboru: 

rozmowa kwalifikacyjna

Terminy zajęć: 

piątek, sobota; (średnio dwa razy w miesiącu)

Profil Kształcenia: 

Nowoczesna, wiarygodna diagnostyka urządzeń elektroenergetycznych wysokiego napięcia jest szczególnie ważna w przypadku kosztownych urządzeń elektroenergetycznych naprawialnych (transformatory, generatory, linie kablowe), szczególnie w warunkach ich sukcesywnego starzenia. Dobra diagnostyka urządzeń bedących w eksploatacji jest niezbędna w zarządzaniu majątkiem, planowaniu remontów lub reinwestycji oraz nowych inwestycji. Wiele metod diagnostycznych jest też wykorzystywanych na różnych etapach wytwarzania nowych jednostek, a również w trakcie prób odbiorczych.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje