Inżynieria wysokich napięć

Zasady naboru: 

Rozmowa kwalifikacyjna

Terminy zajęć: 

piątek, sobota (średnio dwa razy w miesiącu)

Profil Kształcenia: 

Studia podyplomowe: "Inżynieria wysokich napięć" są adresowane do pracowników przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego, miedzy innymi: Polskich Sieci Elektroenergetycznych, spółek dystrybucyjnych, zakładów remontowych energetyki, elektrowni, elektrociepłowni, przedsiębiorstw zajmujących się budową sieci elektroenergetycznej oraz badaniami eksploatacyjnymi i przeglądami okresowymi urządzeń elektroenergetycznych wysokiego napięcia.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje