Doradztwo zawodowe

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Sobota, niedziela, 1-2 razy w miesiącu
 

Profil Kształcenia:

Ukończenie studiów podyplomowych daje możliwość pełnienia funkcji szkolnego doradcy zawodowego zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 7 stycznia 2003 r. (Dz.U. 2003 nr 11, poz. 114).

Dodatkowe informacje