Euromarketing

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Zajęcia w soboty i niedziele (1-2 razy w miesiącu).
 

Profil kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu zarządzania euromarketingiem w procesie integracji i globalizacji; doskonalenie umiejętności pomocnych przy tworzeniu strategii i osiąganiu sukcesu rynkowego; prezentacja sposobów prowadzenia walki konkurencyjnej i współpracy w warunkach globalizacji rynku; kształtowanie umiejętności posługiwania się instrumentami euromarketingu. Ideą programu jest przygotowanie słuchaczy do umiejętnego pokonywania trudności działania i aktywnego wykorzystania zarówno szans zewnętrznych, jak i możliwości wewnętrznych w twórczym kreowaniu strategii konkurowania na eurorynku z wykorzystaniem euromarketingu.

Dodatkowe informacje