Podyplomowe Studia Menedżerskie - Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Studia realizowane są w trybie zaocznym (osiem zjazdów) - zjazd w sobotę i niedzielę, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.
 

Profil Kształcenia:

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, funkcjonującym w warunkach rozwijającej się gospodarki.
Program studiów obejmuje między innymi:
 • finansowe problemy zarządzania;
 • restrukturyzację organizacji;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • marketing i Public Relations;
 • strategie wynagradzania;
 • kreatywne myślenie i zarządzanie czasem;
 • zarządzanie strategiczne;
 • zarządzanie logistyczne;
 • business plan;
 • negocjacje handlowe;
 • zarządzanie projektami i procesami,
 • trening autoprezentacji i zachowań biznesowych.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje