Proinnowacyjne zarządzanie w wielkopolskich MSP

Zasady naboru:

Kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Zajęcia w soboty i niedziele (1-2 razy w miesiącu)
 

Profil kształcenia:

"Proinnowacyjne Zarządzanie w Wielkopolskich MSP" to nowoczesne, skoncentrowane na praktycznych narzędziach i rozwiązaniach studia podyplomowe, skierowane do przedsiębiorstw i menedżerów z małych i średnich przedsiębiorstw, chcących rozwijać swoje firmy i kompetencje. Dostarczają słuchaczom kompletny zestaw nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim umiejętności (zdecydowana większość zajęć ma formułę praktycznych ćwiczeń i warsztatów) niezbędnych do skutecznego prowadzenia i rozwijania firmy we współczesnej, dynamicznej i pełnej wyzwań rzeczywistości rynkowej.
Słuczacze studiów zostaną wyposażeni zarówno w sprawdzone, fundamentale rozwiązania z zakresu kierowania ludźmi, finansami czy marketingiem, jak również poznają aktualne trendy i techniki takie jak modelowanie biznesowe, design thinking czy customer development.
Program studiów obejmuje następujące tematy:
 • konkurencyjność regionów i specjalizacja Wielkopolski;
 • Internacjonalizacja z perspektywy wielkopolskich MŚP;
 • Model biznesowy jako podstawa strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie;
 • współpraca i współtworzenie jako źródło tworzenia przewagi konkurencyjenj w MSP;
 • Design Thinking jako narzędzie tworzenia innowacji;
 • Marketing i zarządzanie marką w rozwoju MŚP;
 • Nowe technologie: szanse i zagrożenia;
 • przywództwo, motywowanie i pro-rozwojowe style kierowania;
 • Zarządzanie przez cele zorientowane na mierniki;
 • psychologia sprzedaży i negocjacji jako awangarda wdrożenia modelu biznesowego;
 • rekrutacja i budowanie zespołów;
 • zarządzanie talentami i potencjałem pracowniczym;
 • dobór i wykorzystanie źródeł finansowania działalności;
 • model współpracy z otoczeniem biznesowym skoncentrowanej na rezultatach
 • finanse dla małych i średnich przedsiębiorstw;
 • analiza i zarządzanie ryzykiem w MŚP;
 • zarządzanie projektami;
 • innowacyjność procesowa i zarządzanie zmianą;
 • prawo pracy dla przedsiębiorców w praktyce;
 • mechanizmy ochrony własności intelektualnej;
 • zamówienia publiczne i PPP;
 • gra symulacyjna.
 
Na program studiów składa się 200 godzin zajęć, w tym 61% ćwiczeń. Studia realizowane bedą w trybie weekendowym, średnio co 2 tygodnie, na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, w roku akademickim 2013/14.
Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje