Przedsiębiorczość z doradztwem zawodowym

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Sobota, niedziela, 1-2 razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Uzyskane kwalifikacje: kwalifikacje do nauczania przedmiotu Przedsiębiorczość i przedmiotów pokrewnych w szkołach ponadgimnazjalnych oraz Wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym w gimnazjach.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje