Studium zarządzania jakością i konkurencyjnością przedsiębiorstw

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

1 weekend w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Studia są przeznaczone dla pracowników i kadry zarządzającej przedsiębiorstw zainteresowanych doskonaleniem wiedzy i umiejętności związanych z konkurencyjnością na jednolitym rynku europejskim.
Ramowy program Studiów obejmuje następujące bloki tematyczne:
  • zarządzanie jakością i certyfikacja;
  • kurs i egzamin na certyfikat audytora wewnętrznego w zakresie zarządzania jakością (prowadzi międzynarodowa jednostka certyfikująca DNV);
  • konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw;
  • marketing relacji, euromarketing, komunikacja biznesowa;
  • wybrane aspekty zarządzania finansami;
  • nowoczesne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie.

Dodatkowe informacje