Technika z wychowaniem komunikacyjnym

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Sobota i niedziela, dwa razy w miesiącu
 

Profil kształcenia:

Uzyskane kwalifikacje: kwalifikacje do nauczania przedmiotów Technika i Wychowanie komunikacyjne.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje