Zarządzanie E-biznesem

Zasady naboru:

kolejność zgłoszeń
 

Terminy zajęć:

Studia realizowane są w trybie zaocznym (osiem zjazdów)- zjazdy w sobotę i niedzielę, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.
 

Profil kształcenia:

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do otwarcia i profesjonalnego zarządzania biznesem elektronicznym funkcjonującym w warunkach rozwijającej się gospodarki.
W ramach programu uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają wiele praktycznych umiejętności niezdędnych do twórczgo i efektywnego wykorzystania technologii ICT oraz narzędzi informatycznych i Internetu w pracy zawodowej.
Uczestnictwo w studiach umożliwi również nabycie wiedzy i kompetencji do zarządzania własnym biznesem w warunkach dynamicznie rozwijających się technologii informatycznych. Słuchacze pozyskują wiedzę na temat obsługi prawnej e-biznesu oraz umiejętności poszukiwania i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania rozwoju e-biznesu. Nabędą umiejętności przygotowania i wdrożenia biznes planu oraz technicznego projektowania stron internetowych. W toku studiów słuchacze poznają w sposób praktyczny zastosowanie narzędzi informatycznych w e-marketingu, tworzenie własnych sklepów internetowych oraz zagadnienia związane z użytecznością stron internetowych.
Studia podyplomowe są adresowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw, specjalistów z zakresu zarządzania e-biznesem, kreatywnych  i przedsiębiorczych osób, które poszukują sposobów realizacji własnych pomysłów biznesowych oraz do wszystkich, którzy pragną zdobyć kwalifikacje w tej dziedzinie. Kandydatami na studia mogą być absolwenci szkół wyższych co najmniej ze stopniem inżyniera lub licencjata.
Program studiów obejmuje m. in. zagadnienia e-marketingu, e-handlu, zarządzania finansami, logistyki e-biznesu, zarządzania i analityki e-biznesu oraz zarządzania wiedzą i informacją. Uczestnicy studiów podyplomowych będą mieli również okazję doskonalenia postaw przedsiębiorczych oraz kompetencji wiązanych z kreatywnością i innowacyjnością.
Zajęcia na studiach będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych WIZ PP oraz przez wysokiej klasy specjalistów praktyków w formie wykładów, studium przypadków i warsztatów w laboratoriach komputerowych.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje